SİMENA

Simena antik kentinin adı ilk kez Pilinius (M.S.1.yy) tarafından anılmış. Likya yazısıyla yazılmış kitabe ve Aperlai’de bulunan gümüş sikkeden anlaşıldığı üzere, tarih M.Ö.4.yüzyıla kadar iniyor. Kaleköy, Kekova Adası’nın tam karşısında yarım ada üzerine konumlanmış küçük bir Likya kıyı kenti. M.Ö. 4. yüzyıldan günümüze kadar iskân görmüş stratejik bir nokta. Bu özelliğini en canlı yansıtan kalıntı ise günümüze dek sağlam kalmış olan kalesi.waxajans